Käyttötarkoitus: Aina kun haluat luoda elokuvia, animaatioita, teatterinäytelmiä, esityksiä, mainoksia ja mitä tahansa, millä haluat kertoa tarinan yleisölle.

Vaadittava aika: Käsikirjoitustyöpajojen pituus voi vaihdella 1 tunnista useampaan päivään.

Osallistujamäärä: Ei rajoitusta.

Kohderyhmä: Kaikenlaiset tarinoiden luomisesta kiinnostuneet henkilöt. Henkilöt, jotka osallistuvat video – tms. työpajoihin.

Paikka: Missä tahansa paikassa, missä voi kirjoittaa ja piirtää.

Tarvittavat materiaalit: Kirjoitusvälineet, paperia ja kyniä visuaalisen tarinataulun piirtämiseen.

Menetelmän kuvaus ja historia

Ihmiset ovat aina kertoneet tarinoita itselleen, mutta idean visuaalisesta storyboardista – missä kohtaukset piirretään erillisille paperiarkeille ja esitetään peräkkäin – keksi Disneyssä työskennellyt Webb Smith.

Ohjeet

Tarinan ydin: Suunnittele ensiksi tarinan ydin (pitch), missä kerrot karkean juonen yhdellä tai kahdella lauseella.

Tarinakartta (rakenne): Rakenna ytimen (pitch) ympärille lisää kertomusta ja kuvaile tarkemmin hahmosi muutos erilaisten käänteiden ja vaikeuksien kautta kohti moraalista kasvua ja opetusta.

Tarinan käsikirjoitus: (tarinan kertominen), kirjoita tarina.

Tarinataulu: pilko tarinasi visuaaliseen tarinatauluun. Yhdistä visuaalinen esitys siitä, mitä kussakin kohtauksessa tapahtuu, ja siihen liittyvä tarina.

Vinkkejä ja niksejä

Aloita työpaja esittelemällä tarinankerrontamenetelmiä ja esittelemällä joitakin tyypillisiä tapoja luoda tarinakartta. Esimerkit kaikkien tuntemista tarinoista, kuten sadut, ovat hyvä tapa havainnollistaa hahmon matkaa, esteitä ja muutoksia.

Pyydä osallistujia rakentamaan tarinan ydin. Mikä on tarinan idea? Keskustelkaa ideoista yhdessä luokassa ja kysykää palautetta muilta osallistujilta. Osallistujat voivat muokata tarinan ydintä uudelleen annetun palautteen pohjalta.

Pyydä sitten osallistujia rakentamaan [visuaalisesti] tarinakartta ja etenemään kohti tarinan kirjoittamista. Kun tarina on kirjoitettu, jatketaan visuaalisen juonikartan suunnittelemista, missä osallistujat piirtävät, mitä kohtauksessa tapahtuu, kuinka kuvat on rajattu (ks. kuva rajauksesta) ja mitkä ovat kuvauskulmat (ks. kuva). Pyydä osallistujia kirjoittamaan kohtauksen rinnalle tarina: mitä tapahtuu sekä tarkka juoni, jonka kertoja(t) tallentaa.

Ohjeita työpajaa varten

  • Työpaja ei vaadi erityisiä välineitä, ja se voidaan järjestää käytännössä missä tahansa paikassa.
  • Esittely tarinan kerronnan eri tavoista, tyypilliset tarinat sekä visuaalisen tarinankerronnan ideoiden esittäminen,
  • Tarinan ytimen luominen (20-30 minuuttia) sekä sen esittäminen luokalle (pituus riippuu siitä, kuinka monta osallistujaa on), yhteisen palautteen antaminen. Pyydä ihmisiä miettimään hyviä tarinoita ennen työpajaa.
  • Tarinakartan luominen (20-30 minuuttia) ja tarinan kirjoittaminen (20-30) minuuttia.
  • Opettajan antama palaute tarinoista.
  • Visuaalisen tarinataulun luominen (30-45 minuuttia). Tutustu kuvaesimerkkeihin kuvan rajauksesta, kameran liikkeistä ja kuvauskulmista.
  • Valmiin tarinan ja ideoiden esittely muille (jos siihen on varattu aikaa).
  • Keskustelukierros ja palaute.
  • Kuvat (erilaisten tarinamuotojen, tarinapolkujen esittely) auttavat osallistujia rakentamaan tarinansa nopeammin.

Tutustu myös näihin

Animaatio- ja komediasarjakirjailija Dan Harmon noudattaa samaa rakennetta jakso jaksolta

 

 

Kaksinkertainen Oscar-voittaja Ken Adams jäsentää kertomuksen tarinan rungon mukaisesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menetelmäkuvaus perustuu Jarmo Röksän tuottamaan tekstiin teoksessa Humak University of Applied Sciences 2019. Developing Youth Work Innovation. E-handbook. Project Future Labs. Erasmus +, KA2. Publication of Humak University of Applied Sciences, 82. Tekstin on kääntänyt ja muokannut suomenkieliseen muotoon Kari Keuru.