Lähteitä

Luetteloa käytettävissä olevista lähteistä päivitetään säännöllisesti.

 

Tietoa innovaatioista ja trendeistä

Innovaatioista ja uusista menetelmistä, joita nuorisotyössä käytetään harvemmin tai ei lainkaan, on kirjoitettu julkaisu Developing Youth Work Innovation. Osa siitä on julkaistu tällä verkkosivustolla kohdassa “Menetelmät”.

Nuorisotrendejä seuraa, tutkii ja julkaisee tuloksia englanniksi Trendwolves-järjestö.

 

Nuorisotyöstä ja sen laadusta

Non-formaalin koulutuksen laadunvarmistus. A Manual. Julkaisussa esitellään, miten laaditaan puitteet laadunarvioinnille, joka perustuu yhteistyöorganisaatioiden vertaisarviointiin.

Improving youth work: Your guide to quality development. Käytännön opas, jonka avulla voit aloittaa järjestelmällisen laadunarvioinnin organisaatiossasi.

Laadukas nuorisotyö: Yhteiset puitteet nuorisotyön edelleen kehittämiselle. EU-maiden asiantuntijaryhmän raportti nuorisotyön laadunarviointijärjestelmistä..

Työskentely nuorten kanssa: nuorisotyön arvo Euroopan unionissa. Eri kirjoittajien tekstejä sisältävä tiedosto. Euroopan komissio, 2014.

 

Menetelmistä ja menetelmien vertailua

Kompassi: Käsikirja nuorten kanssa toteutettavaan ihmisoikeuskasvatukseen, Euroopan neuvosto.

Työkalupakki tasa-arvotyöpajoja varten (tasa-arvokysymyksiin keskittyvää toimintaa)

Työkalupakki (T-kit 4) Kulttuurien väliseen oppimiseen.

Työkalupakki (T-kit 3) Projektinhallintaan.

Monia konkreettisia menetelmiä löytyy myös Salto-työkalupakista.

 

Arvioinnista

Työkalupakki (T-kit 10) Pedagoginen arviointi nuorisotyössä.