Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humak pähkinänkuoressa

Humanistinen ammattikorkeakoulu on perustettu vuonna 1998 ja se on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka toimii lähes kaikkialla Suomessa. Humakissa opiskelee 2200 tutkinto-opiskelijaa ja eri tehtävissä toimivia asiantuntijoita on noin 160. Lähes 25 vuoden aikana Humakista on valmistunut 5400 alojensa osaajaa. Strategiamme ydin on alojemme osaamisen vahvistaminen koulutuksen, TKI-toiminnan ja palvelutoiminnan avulla.
Toimipisteemme sijaitsevat pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Kauniainen ja Nurmijärvi), Jyväskylässä, Kuopiossa ja Turussa. Monimuotoinen verkkokoulutus tarjoaa tutkintoon johtavaa koulutusta sijainnista riippumatta.
Tuotamme osaamista yhdessä kumppaneidemme kanssa. Jaamme yhteistyökumppaneiden kanssa intressin kehittää osaamista edustamillamme vahvuusaloilla.

Humakin vahvuusalat

Yhteisöjen kehittäminen

  • Nuorisotyö
  • Järjestötyö
  • Seikkailukasvatus
  • Työyhteisöjen kehittäminen

Kulttuurituotanto

  • Tuotanto- ja projektiosaaminen
  • Luovien alojen yrittäjyys

Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus

  • Viitottujen kielten tulkkaus
  • Kommunikaatioasiantuntijuus

Visiomme

Visiomme on keskittyä strategisten vahvuuksiemme osaamisen kehittämiseen Suomessa ja ulkomailla. Olemme yhteisöjen kehittämisen, kulttuurituotannon ja kielellisen saavutettavuuden vahva kansainvälinen erikoisosaaja.

 

Missiomme

​​​​​​​​​Tehtävämme eli missiomme on rakentaa yhdessä opiskelijoidemme, henkilökuntamme ja kumppaneidemme kanssa inhimillistä yksilön ja yhteisöjen tarpeita huomioivaa maailmaa.

Humakin arvopohja ja toimintatapa

Humak on arvopohjainen korkeakoulu, joka rakentaa inhimillisempää maailmaa. Luomme tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa kehittämällä ihmisiä yhdistävää osaamista. Koulutamme osaajia, joilla on rohkeutta puolustaa ihmistä, inhimillisyyttä ja kansalaisoikeuksia. Tuottamamme osaaminen lisää yhteisöllisyyttä, saavutettavuutta ja hyvinvointia mahdollistaen kestävän elämäntavan nykyisille ja tuleville sukupolville.

Toimintatapamme on kuvattu seuraavasti

Uudistamme kestävästi ja uudistumme rohkeasti.
Onnistumme yhdessä.
Kannustamme ja innostamme.

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@humak.fi.
Humakin virallinen sähköposti (tiedoksiannot) kirjaamo@humak.fi.