Menetelmän historia

Neuvosto tai ympyrä on menetelmä, joka perustuu monissa kulttuureissa yleisesti esiintyviin muinaisiin inhimillisiin käytäntöihin kokoontua keskustelemaan ja päättämään yhteisistä asioista. Christina Baldwinin kirjan The Circle Way, a Leader in every Chair (The Circle Way, johtaja jokaisessa tuolissa) mukaan “se, mikä muuttaa kokouksen piiriksi, on ihmisten halu siirtyä epävirallisesta seurustelusta tai mielipidekeskustelusta vastaanottavaiseen asenteeseen, jossa puhutaan harkitusti ja kuunnellaan syvällisesti, sekä omaksutaan ja harjoitellaan hahmoteltuja rakenteita”.

Avoin vuorovaikutus ja puhe ryhmässä edellyttää kaikilta osallistujilta avoimuutta, kunnioitusta ja empatiaa. The Way of Council -menetelmä sisältää kourallisen sääntöjä, menettelytapoja ja periaatteita, jotka edistävät tätä mielentilaa ja edistävät sujuvaa, osallistavaa ja aidosti osallistavaa prosessia.

Toimintaohjeet vaihe vaiheelta

“Neuvoston” työskentely voi rakentua monesta osiosta. Näiden osien tarkoituksena on luoda otollinen ilmapiiri aidolle viestinnälle. Voit käyttää joitakin tai kaikkia niistä mukauttamalla niitä omaan tilanteeseesi.

  • Tarkoitus – Neuvoston alkaessa tilaisuuden isännöijä avaa toiminnan lähtökohdat ja mitä työskentelyltä odotetaan.
  • Tervetulotoivotuksen aloituspiste – Tervetulohetken tarkoituksena on saada osallistujat keskittymään neuvostoon ja herättää oikea tunnelma. Se voi olla hiljainen hetki, runonlausunta, laulu tai mikä tahansa, mikä kutsuu ihmiset rauhalliseen ja avoimeen mielentilaan.
  • Keskusta ja sisäänkirjautuminen/tervehdys – Ympyrän keskusta voi olla symbolinen tila, ja sitä voidaan käyttää muistuttamaan osallistujia kokouksen tarkoituksesta. Voit käyttää kukkia, spiraaleja, kynttilöitä tai mitä tahansa muotoja tai esineitä, jotka ilmentävät tämän neuvoston tarkoitusta. Ilmoittautuminen merkitsee, että jokaisella osallistujalla on mahdollisuus kertoa lyhyesti odotuksensa, panoksensa tai henkilökohtainen tarinansa. Kun ihmiset puhuvat, he voivat myös asettaa keskelle jonkin esineen symbolina sitoutumisestaan prosessiin.
  • Sopimukset – Sopimusten tekeminen yhdessä auttaa ryhmää luomaan yhteisen pohjan ja vahvistaa kunnioituksen ja yhteistyön tunnetta. Sopimuksia voivat olla esimerkiksi luottamuksellisuus, uteliaisuus ja myötätunto.
  • Kolme periaatetta ja kolme käytäntöä – Yleisimmin käytetyt neuvoston periaatteet ovat: Jaettu johtajuus, jaettu vastuu ja luottamus kokonaisuuteen. Usein esitetyt kolme käytäntöä ovat: puhutaan tarkoituksella, kuunnellaan tarkkaavaisesti ja huolehditaan piirin hyvinvoinnista.
  • Dialogi – Tämä on neuvoston päätavoite, jotta ihmiset voivat käydä tietoista keskustelua. Dialogi neuvostossa voi tapahtua eri muodoissa:

Puhekappaleen käyttäminen: Puhekappale on esine (esim. tikku tai nenäliinapala), jonka avulla sen haltija voi puhua. Sitä voidaan käyttää, kun kerätään kaikkien panos tai kun ilmoittaudutaan sisään/ulos;

Keskusteluneuvosto: Kun osallistujat voivat osallistua ja olla vapaasti vuorovaikutuksessa keskustelussa ja jakaa näkemyksiään ja mielipiteitään;

Pohdinta- tai hiljainen neuvosto: tätä käytetään, kun annetaan yksilölle aikaa pohtia tiettyä kysymystä tai pattitilannetta tai autetaan ryhmää suuntautumaan uudelleen neuvoston tarkoitukseen.

  • Prosessin valvojan rooli – Valvojan rooli olisi annettava jollekin osallistujista. Tämä rooli voi jäädä yhdelle henkilölle tai kiertää useamman osallistujan kesken. Valvojan tehtävänä on tarkkailla prosessia ja varmistaa, että tarkoitusta ja periaatteita noudatetaan. Valvoja voi milloin tahansa kutsua hiljaisella äänellä (helistin, kello tai muu) tauolle, jolloin kaikkien tulisi pysähtyä, olla hiljaa ja hengähtää (noin minuutin ajan). Tämä voi olla hyödyllistä ryhmän palauttamiseksi haluttuun mielentilaan. Huoltajan tulisi sitten toistaa ääni, selittää, miksi tauko kutsuttiin, ja antaa ryhmän aloittaa keskustelu uudelleen.
  • Uloskirjautuminen ja jäähyväiset – Uloskirjautuminen on jälleen hetki, jolloin kaikille osallistujille annetaan tilaa kertoa, miltä heistä tuntuu, mitä he ovat oppineet tai mitä he ottavat neuvostokokemuksesta. Tämän jälkeen isäntä voi päättää neuvoston jäähyväissanoilla tai minuutin hiljaisuudella.

Käytännön esimerkki menetelmästä

Milloin voit käyttää sitä: Kun haluat isännöidä vuoropuhelua ryhmässä ja varmistaa tilan kaikkien osallistumiselle.

Vaadittava aika: 1 – 2h

Osallistujamäärä: Suosittelemme 5-35 hengen ryhmää.

Kohderyhmä: Voit käyttää tätä tekniikkaa kaikenikäisten kanssa, sopeuta vain työskentelyn kesto, tarkoitus ja painotus kohderyhmälle sopivaksi.

Tila ja materiaalit: Menetelmä edellyttää rauhallista tilaa, jossa kaikki osallistujat voivat istua piirissä. On suositeltavaa tarjota esineitä ympyrän keskelle tai puhutteleva kappale (molemmat ovat valinnaisia).

Vaihtoehtoja menetelmän käyttöön

Voit hyödyntää neuvosto-työskentelyä missä tahansa nuorten kanssa toteutettavassa koulutustoiminnassa, esimerkiksi kesäleireillä, nuorisovaihdossa tai koulutustilaisuuksissa. Neuvostoja käytetään kuitenkin laajasti myös kouluissa luokkakeskusteluissa (esim. työviikon aloittamiseen ja päättämiseen, oppimistavoitteiden suunnitteluun tai arviointiin tai luokan viestintäongelmien tai ristiriitojen ratkaisemiseen).

Lisää tietoa menetelmästä 

Kirjoittaja

Menetelmäkuvaus perustuu Anita Silvan tuottamaan tekstiin teoksessa Humak University of Applied Sciences 2019. Developing Youth Work Innovation. E-handbook. Project Future Labs. Erasmus +, KA2. Publication of Humak University of Applied Sciences, 82. Tekstin on kääntänyt ja muokannut suomenkieliseen muotoon Kristiina Vesama.